.:Kollégiumról:.
Köszöntöm a Kedves Olvasót!
A Budapesti Műszaki Főiskola Székesfehérvári Kollégiumának honlapja azt a célt szolgálja, hogy minél több információt tudjunk adni az érdeklődők számára a kollégium működéséről és a diákotthoni életről.
A kollégium céljai a következők:
  • Az itt töltött 3-4 év alatt a kollégium otthont ad a főiskola Székesfehérváron tanuló hallgatóinak.
  • A kollégium biztosítja a tanuláshoz és a szabad idő eltöltéséhez szükséges feltételeket.
  • A kollégium részt vállal a hallgatók értelmiségi életmódra való felkészítésében.
A kollégium működését demokratikus elvek szerint szervezzük:
  • A kollégisták Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatot működtetnek, mely saját szabályzata alapján működik. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat szervezeti rendszerén keresztül a főiskola legfelsőbb döntéshozó fórumain is képviselhetik érdekeiket.
  • A kollégisták részt vehetnek a kollégium életét érintő döntések meghozatalában, pontosan meghatározott és szabályzatokban rögzített keretek között.
  • Önállóan dönthetnek anyagi forrásaik felhasználásáról.
Alapelvünk, hogy a kollégiumi életnek közösen létrehozott és elfogadott szabályok adjanak keretet. A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal közösen megkívánjuk a kollégistáktól az önálló véleményalkotást, a szabályok létrehozásában az aktív közreműködést. Törekszünk arra, hogy az így kialakított szabályok száma eggyel se legyen több a szükségesnél, de elvárjuk, hogy ezeket mindenki tartsa be.
A kollégium 35 éves múltra tekint vissza. Ez alatt az idő alatt kollégisták százai éltek e falak között, ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Bízunk benne, hogy szívesen emlékeznek ránk és az itt töltött időre.
Ezúton kívánok minden jót volt és jelenlegi lakóinknak, a honlap tanulmányozása pedig remélem, hogy hasznossága mellett szórakozást is nyújt a Tisztelt Olvasónak.
Székesfehérvár, 2008. április 2.
Boda Attila
a BMF Székesfehérvári Tagkollégiumának igazgatója